Dette nettstedet er under utvikling. Det kan forekomme feil og mangler.

Styre

Leder:Bente Aareberg Rannekleiv

Nestleder: Ida Eltervåg

Kasserer: Åshild Bergsagel Eltervåg

Foreldrerepresentant: Hadle Holm

Materialforvalter: Kenneth Rannekleiv

Aktives representant: Fabian Aarestad Rannekleiv og Martine Holm Blihovde

Vara: Gyda Bloch Thorsen og Tron Arild Hovland

Sportslig koordinator :Karl Eivind Larsen

tlf 922 31 021 E:mail: kelarsen@live.no

Sekretær: Roy Terje Prøis Nygaard

tlf 913 87 667 E-mail. coach@stuping.com