Dette nettstedet er under utvikling. Det kan forekomme feil og mangler.

Styre

Leder:Bente Aareberg Rannekleiv

Nestleder: Ida Eltervåg

Kasserer: Åshild Bergsagel Eltervåg

Sportslig koordinator: Eirik Valheim

Foreldrerepresentant: Hadle Holm

Materialforvalter: Kenneth Rannekleiv

Aktives representant: Amandus Aarestad Rannekleiv

Vara: Gyda Bloch Thorsen

Vara:Karl Eivind Larsen